pondělí 31. října 2016

Ukončení projektu

Po téměř dvou letech končí náš projekt na realizaci záchranného programu pro perlorodku na Ašsku. Za tu dobu jsme posekali hektary luk, vyřezali desítky náletových dřevin, postavili 7 kompostů, upravili téměř 2 km stružek, odchovali stovky pstruhů i perlorodek a mnoho dalšího. Ochrana perlorodky však s naším projektem nezačala ani nekončí. Tento vzácký druh má šanci na na pomezí Čech, Bavorska a Saska přežít díky společnému mnohaletému úsilí jednotlivců i úřadů na obou stranách hranice. Přejeme perlorodce i jejím příznivcům hodně zdaru!


pondělí 24. října 2016

Seminář pro pedagogy

Na základní škole v Drmoulu proběhl 20. října 2016 seminář pro pedagogy zaměřený na biologii a ekologii perlorodky, její ochranu a význam, ekologii málo úživných vodních toků i seznámení s končícím projektem. Pedagogům byl představen metodický list, který mohou využívat při výuce. Nabídnuty byly i další pomůcky a programy pro environmentální výchovu.


středa 19. října 2016

Stáhněte si metodický list

Zde si můžete STÁHNOUT metodický list s názvem "Život v horních úsecích toků", ve kterém najdete nejen informace o perlorodce a jejím životním prostředí, ale i náměty do výuky a odkazy na další zdroje zajímavých informací.

úterý 28. června 2016

Komposty potřetí (a naposledy) a hurá na kosení

Nekonečný příběh stavby kompostů se završil. Ušili jsme slušivé zastínění a zajistili pravidelné zalévání, takže přeměně trávy na voňavý kompost by již nemělo nic bránit. 

Červen je však neodmyslitelně spojen především se zahájením sezóny kosení. Tráva opět narostla do značné výšky a hustoty, takže nezbývá než vytáhnout kosy, křovinořezy, hrábě, vidle, plachty a pustit se do toho.

středa 25. května 2016

Péče o biotop perlorodek - potravní stružky

Potravou perlorodek je rostliný detrit, tedy malé částečky organické hmoty rostlinného původu, který perlorodky filtrují z vody. Zdrojem detritu jsou vodní rostliny i trávy okolních luk. Z těch se organická hmota dostává do toků podzemní vodou nebo opadem. Protože přirozených potoků, které by potravu pro perlorodky sbíraly, je i díky zásahům člověka v minulosti málo, jsou v místech výskytu perolodek vytvářeny umělé potravní stružky. Ty je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat na původní šířku, protože se postupně zanášejí a zarůstají. Do kompletní obnovy stružek na Lužním potoce a Bystřině jsme se pustili letos na jaře.

středa 20. dubna 2016

Podpora populace pstruha potočního

Jedním z problémů ašské populace perlorodek je nedostatek mladých  pstruhů. Ti jsou totiž hostiteli larev perlorodek, glochidií. Součástí projektu proto byla i podpora populace pstruha. Rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu odchytili z aškých toků několik dospělých ryb a nechali je vytřít. Část oplodněných jiker odchovávali v líhni, část byla ve speciálních odchovných zařízeních umístěna přímo do potoků. Pstroužci kulení a odrostlí přímo v potocích vykazovali větší životaschopnost a jsou uvyklí přirozenému prostředí, takže tato metoda se přes větší finanční a časovou náročnost ukazuje jako vhodnější. Nakonec jsou mladí pstruzi vypuštěni na svobodu. Věříme, že pomohou perlorodkám na Ašsku přežít.

čtvrtek 3. března 2016

Pozvánka na seminář pro učitele

Občanské sdružení Ametyst vás zve na seminář 
JAK SE ŽIJE PERLORODCE V ČECHÁCH, 
který se koná 27. dubna 2016 od 9 do 15 hodin v MŠ a ZŠ Aš, Okružní 1580/57. Seznámíte se s perlorodkou a s rybami pstruhového pásma, získáte tipy na činnosti do výuky a dostanete metodický list a navštívíte rybí líheň. 
Seminář je zdarma.  
Přihlášky přijímá Barbora Landová e-mailem landova@ametyst21.cz nebo telefonicky 735 176 581.