středa 19. října 2016

Stáhněte si metodický list

Zde si můžete STÁHNOUT metodický list s názvem "Život v horních úsecích toků", ve kterém najdete nejen informace o perlorodce a jejím životním prostředí, ale i náměty do výuky a odkazy na další zdroje zajímavých informací.

úterý 28. června 2016

Komposty potřetí (a naposledy) a hurá na kosení

Nekonečný příběh stavby kompostů se završil. Ušili jsme slušivé zastínění a zajistili pravidelné zalévání, takže přeměně trávy na voňavý kompost by již nemělo nic bránit. 

Červen je však neodmyslitelně spojen především se zahájením sezóny kosení. Tráva opět narostla do značné výšky a hustoty, takže nezbývá než vytáhnout kosy, křovinořezy, hrábě, vidle, plachty a pustit se do toho.

středa 25. května 2016

Péče o biotop perlorodek - potravní stružky

Potravou perlorodek je rostliný detrit, tedy malé částečky organické hmoty rostlinného původu, který perlorodky filtrují z vody. Zdrojem detritu jsou vodní rostliny i trávy okolních luk. Z těch se organická hmota dostává do toků podzemní vodou nebo opadem. Protože přirozených potoků, které by potravu pro perlorodky sbíraly, je i díky zásahům člověka v minulosti málo, jsou v místech výskytu perolodek vytvářeny umělé potravní stružky. Ty je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat na původní šířku, protože se postupně zanášejí a zarůstají. Do kompletní obnovy stružek na Lužním potoce a Bystřině jsme se pustili letos na jaře.

středa 20. dubna 2016

Podpora populace pstruha potočního

Jedním z problémů ašské populace perlorodek je nedostatek mladých  pstruhů. Ti jsou totiž hostiteli larev perlorodek, glochidií. Součástí projektu proto byla i podpora populace pstruha. Rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu odchytili z aškých toků několik dospělých ryb a nechali je vytřít. Část oplodněných jiker odchovávali v líhni, část byla ve speciálních odchovných zařízeních umístěna přímo do potoků. Pstroužci kulení a odrostlí přímo v potocích vykazovali větší životaschopnost a jsou uvyklí přirozenému prostředí, takže tato metoda se přes větší finanční a časovou náročnost ukazuje jako vhodnější. Nakonec jsou mladí pstruzi vypuštěni na svobodu. Věříme, že pomohou perlorodkám na Ašsku přežít.

čtvrtek 3. března 2016

Pozvánka na seminář pro učitele

Občanské sdružení Ametyst vás zve na seminář 
JAK SE ŽIJE PERLORODCE V ČECHÁCH, 
který se koná 27. dubna 2016 od 9 do 15 hodin v MŠ a ZŠ Aš, Okružní 1580/57. Seznámíte se s perlorodkou a s rybami pstruhového pásma, získáte tipy na činnosti do výuky a dostanete metodický list a navštívíte rybí líheň. 
Seminář je zdarma.  
Přihlášky přijímá Barbora Landová e-mailem landova@ametyst21.cz nebo telefonicky 735 176 581.

středa 17. února 2016

Péče o destičky s perlorodkami

Ani v zimě nesmíme perlorodky zanedbávat. Při vyšších průtocích nebo pracích okolo toku, například při prořezávkách dřevin na březích, s sebou voda nese různý materiál, jako je hlína, kamínky nebo větvičky, který se zachytává na destičkách a krabičkách s mladými perlorodkami, jež jsou rozmístěné na několika místech v ašských tocích. Při velkých mrazech hrozí též vznik vnitrovodního ledu, který perlorodky rovněž ohrožuje. Krabičky se proto musí pravidelně kontrolovat a čistit. To vyžaduje nejen zkušenost, ale i odhodlání a odolnost vůči zimě a studené vodě.

Taking care of the freshwater pearl mussel rearing panels

We must not neglect freshwater pearl mussel in winter either. In times of higher flow rate or during works around the stream, e.g. cutting back woody plants on the banks, the water carries various materials like soil, stones or twigs, which get caught on panels and boxes with juvenile mussels, located in several places in the Aš streams. In hard frost there is also a danger of the formation of ice which puts the mussels at risk, too. The boxes therefore need to be checked and cleaned regularly. This requires not only experience but also determination and resistance to chilly water and cold.