pátek 27. března 2015

Zahajujeme projekt na podporu perlorodky říční na Ašsku

Díky podpoře EHP fondů a Ministerstva životního prostředí ČR zahajujeme roční projekt na realizaci záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. Zaměřujeme se především na zlepšování kvality biotopu perlorodky, a to jak vlastních toků, tak okolních lučních a břehových porostů, na podporu hostitelského druhu, sledování stavu populace perlorodek, polopřirozené odchovy a sledování vývoje podmínek pro její přežití. Připravíme samozřejmě i seminář pro učitele a několik workshopů pro žáky místních škol.