čtvrtek 9. dubna 2015

Péče o biotop perlorodek: kácení stromů

Louky okolo vodních toků mají pro perlorodky zásadní význam, tvoří se zde jejich potrava (drobné částečky rostlin) a díky oslunění se voda prohřívá. Dlouho nekosené louky však postupně zarůstají dřevinami. Navíc se tady často jedná o smrky, které vodu nadměrně okyselují. Proto jsme ještě před začátkem jara vyrazili na Ašsko a na loukách okolo významných přítoků Bystřiny a Lužního potoka jsme vyřezávali mladé stromy a keře. Užili jsme si déšť, sníh, vítr, sluníčko a spoustu bláta. My i perlorodky se už těšíme, až jaro naplno pronikne i do těchto chladných končin! 

GALERII Z KÁCENÍ NAJDETE TADYTento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.