pondělí 20. dubna 2015

Péče o biotop perlorodek: komposty

V dubnu jsme začali stavět kompostoviště. Perlorodky totiž papají kousky rostlin, k tomu potřebují okolo potoků louky, ty se tedy musí kosit, aby nezarostly, a pokosená biomasa se kompostuje a následně na louky vrací. Prvním krokem je zabudování jímek na výluhy. Dobře nám posloužily velké plastové sudy, které ale mají i další využití. Více se o tom dozvíte ve fotogalerii, kde si můžete prohlédnout také živočichy, které jsme při práci potkali.


Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.