čtvrtek 16. července 2015

Péče o biotop perlorodek - kosení

Červen je okolo perlorodkových toků tradičně zasvěcen kosení, takže ani my jsme neváhali a pilně se věnovali sekání, hrabání, kupkování, tahání a ukládání trávy do kompostů o velikosti slona. Pokračovali jsme i ve stavbě nových kompostovišť, stojí už většina bytelných kovových konstrukcí. Snaha o zapojení psích pomocníků příliš nevyšla, ale aspoň se starali o zábavu, pokud právě nespali. Více ve fotogalerii. Povšimněte si na fotografiích 6 a 8 extrémní mozaikové seče mezi čertkusy, neboli obsekávání a obhrabávání jednotlivých trsů - zkuste si to! Hnědásci chrastavcoví ale měli určitě radost ze zachování dostatku rostlin pro housenky...

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.