čtvrtek 6. srpna 2015

Trocha administrativy


Ochrana perlorodky není jen kácení, kopání, sekání, hrabání, měření, pozorování, lovení ryb, vzdorování mrazům, větru, dešti, vedrům a další radosti, které nás prostě baví.  Je tu i ta obtížnější část: práci je třeba vykázat, mzdy spočítat, peníze proplatit, náklady sledovat, aktivity zdokumentovat, protokoly podepsat, monitorovací zprávu sestavit, pravidla pro příjemce dodržet a pokud možno se z toho nezbláznit :-)Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.