středa 23. září 2015

Komposty podruhé, hnědásek, perlorodka a sucho

Během léta jsme dokončili stavbu všech kompostovišť, takže už máme kam ukládat pokosenou biomasu a vy se můžete podívat, jak se takový sofistikovaný kompost staví. Na jaře ještě doplníme zastínění, aby tam žížalám nebylo moc horko :-)

Letošní sucho se podepsalo i na množství vody v perlorodkových potocích, zvláště na Bystřině, která ve střední části prakticky vyschla a perlorodky musely být převezeny do dočasného azylu v jedné z umělých stružek. V této galerii si můžete prohlédnout nejen několik přenesených perlorodek, ale i fotky hnízd housenek hnědáska chrastavcového z luk okolo potravních stružek.


Compost piles for the second time, marsh fritillary and drought

During the summer we finished the construction of all the temporary compost piles so we have somewhere to put scythed biomass, and you can have a look how such a sophisticated compost is built. We will add shade shelter in the spring so that worms are not too hot in there :-)

This year’s drought left its marks on the amount of water in pearl mussel streams, especially on Bystřina which has practically dried out in its middle stretch and the pearl mussels had to be transported to a provisional asylum in one of the artificial brooks. In this photo gallery you can have a look at not only several transferred pearl mussels but also photographs of marsh fritillary larval webs from the meadows around the food brooks.