středa 7. října 2015

Odborný seminář o projektu


Ve dnech 5. a 6. října proběhlo 14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách. Součástí setkání byl i odborný seminář, který se věnoval obsahu našeho projektu. Spolu se zástupci české, bavorské a saské ochrany přírody ze státních i nevládních organizací jsme navštívili projektové lokality na Lužním potoce, Bystřině a Rokytnici. V diskusi o opatřeních jsme pokračovali i další den při zasedání v Mariánských Lázních.   

Professional seminar on the project


On October 5th and 6th, the 14th session of the basic group for conservation of pearl mussel and thick shelled river mussel (Unio crassus) in the Czech-German boundary waters, took place. A professional seminar was part of the meeting, which dealt with the subject matter of our project. Together with the representatives of Czech, Bavarian and Saxon nature conservation organisations, both state run and non-governmental, we visited the project sites on Lužní stream, Bystřina and Rokytnice. We continued discussing measures to take also the following day during a session in Mariánské Lázně.