středa 7. října 2015

Odborný seminář o projektu


Ve dnech 5. a 6. října proběhlo 14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách. Součástí setkání byl i odborný seminář, který se věnoval obsahu našeho projektu. Spolu se zástupci české, bavorské a saské ochrany přírody ze státních i nevládních organizací jsme navštívili projektové lokality na Lužním potoce, Bystřině a Rokytnici. V diskusi o opatřeních jsme pokračovali i další den při zasedání v Mariánských Lázních.   


Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.