středa 25. listopadu 2015

Péče o biotop perlorodek - prořezávky břehových porostů

Potoky na Ašsku mají dlouhodobě příliš nízkou teplotu, která nevyhovuje zejména malým perlorodkám. Pro zlepšení stavu je proto potřeba proředit břehové porosty, aby se k vodě dostalo slunce. Větší stromy zpevňující břeh je však lepší ponechat, aby nedocházelo k nadměrné erozi. S touto prací nám pomáhají členové místní organizace Českého rybářského svazu v Aši. Během letošního roku provedli prořezávky na třech významných úsecích Rokytnice. Postupně se tak zlepšují podmínky pro přirozené rozmnožování perlorodek.

Maintaining the mussels’ biotope – cutting back bank vegetation

The temperature of streams in the Aš region has been too low in the long term; this is not suitable especially for small freshwater pearl mussels. To improve this state it is necessary to thin down bank vegetation so that sun could reach the water. Nevertheless it is better to leave bigger trees reinforcing the bank to avoid excessive erosion. With this work we are getting help from the members of the local organisation of the Czech Fishing Union in Aš. During this year they have carried out thinning in three important stretches of the river Rokytnice. This is how the conditions for natural reproduction of freshwater pearl mussels are gradually improving.