středa 25. listopadu 2015

Péče o biotop perlorodek - prořezávky břehových porostů

Potoky na Ašsku mají dlouhodobě příliš nízkou teplotu, která nevyhovuje zejména malým perlorodkám. Pro zlepšení stavu je proto potřeba proředit břehové porosty, aby se k vodě dostalo slunce. Větší stromy zpevňující břeh je však lepší ponechat, aby nedocházelo k nadměrné erozi. S touto prací nám pomáhají členové místní organizace Českého rybářského svazu v Aši. Během letošního roku provedli prořezávky na třech významných úsecích Rokytnice. Postupně se tak zlepšují podmínky pro přirozené rozmnožování perlorodek.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.