pondělí 28. prosince 2015

Přehrážka na Brodivém potoce

Na Brodivém potoce nedaleko Trojstátí byly v minulosti vybudovány stružky, které z kosené louky sbírají a dodávají perlorodkám potravu. Voda v potoce si však postupně našla jinou cestu a začala odtékat z koryta dříve, než se dostala do stružek. Spolu s nízkým stavem vody to nakonec znamenalo úplné vyschnutí stružek. Vytvořili jsme proto přehrážku, která usměrňuje vodu zpět do koryta. Nadále bude třeba hlídat erozi břehů, aby se problém v budoucnu neopakoval.

Barrage on "Brodivý potok" stream

On “Brodivý potok” stream not far from “Trojstátí”, food brooks were created in the past, which gather food from mown meadows and distribute it to freshwater pearl mussels. But water in the stream has gradually found another way and started leaving the stream bed before getting into the brooks. Together with low flow rate, this has eventually meant the brooks ran totally dry. On that account we have created a barrage which directs water back to the stream bed. It will be necessary to keep monitoring bank erosion to avoid recurrence of the problem.