pondělí 25. ledna 2016

Monitoring populace a biotopu perlorodek

O perlorodky na Ašsku se již mnoho let starají čeští i němečtí odborníci. Společně se snažíme posilovat stárnoucí populaci mladými jedinci, podporovat hostitelské ryby a zlepšovat stav biotopu - vlastních toků i jejich okolí. Současně je nutné ověřovat účinnost provedených opatření, abychom měli jistotu, že perlorodkám skutečně pomáháme. Proto se provádí pravidelný monitoring populace perlorodek a kontrola stavu biotopu. V roce 2015 proběhlo sčítání perlorodek v Bystřině a speciální testy kvality biotopu.

 Z výsledků monitoringu vyplývá, že za posledních pět let klesla populace perlorodek v Bystřině na polovinu. Tento vývoj není překvapivý, je dán zejména vysokým věkovým průměrem populace, kdy se většina jedinců blíží maximálnímu stáří. Potěšující však byl nález mladých jedinců pocházejících ze saských odchovů, který potvrdil jejich účinnost. Je proto doporučeno pokračovat v polopřirozených odchovech, které pomohou perlorodkám překonat kritické období.

Na ověření kvality biotopu byla vyvinuta metoda bioindikací, při které se do toku ve speciálních destičkách umisťují mladé perlorodky a zjišťuje se jejich úmrtnost a přírůstky. Loňské testy ukázaly nižší úmrtnost a větší přírůstky perlorodek v místech, kde pečujeme o biotop například údržbou potravních stružek a lučních porostů než jinde v tocích.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.