pondělí 28. prosince 2015

Přehrážka na Brodivém potoce

Na Brodivém potoce nedaleko Trojstátí byly v minulosti vybudovány stružky, které z kosené louky sbírají a dodávají perlorodkám potravu. Voda v potoce si však postupně našla jinou cestu a začala odtékat z koryta dříve, než se dostala do stružek. Spolu s nízkým stavem vody to nakonec znamenalo úplné vyschnutí stružek. Vytvořili jsme proto přehrážku, která usměrňuje vodu zpět do koryta. Nadále bude třeba hlídat erozi břehů, aby se problém v budoucnu neopakoval.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.