středa 17. února 2016

Péče o destičky s perlorodkami

Ani v zimě nesmíme perlorodky zanedbávat. Při vyšších průtocích nebo pracích okolo toku, například při prořezávkách dřevin na březích, s sebou voda nese různý materiál, jako je hlína, kamínky nebo větvičky, který se zachytává na destičkách a krabičkách s mladými perlorodkami, jež jsou rozmístěné na několika místech v ašských tocích. Při velkých mrazech hrozí též vznik vnitrovodního ledu, který perlorodky rovněž ohrožuje. Krabičky se proto musí pravidelně kontrolovat a čistit. To vyžaduje nejen zkušenost, ale i odhodlání a odolnost vůči zimě a studené vodě.
Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.