čtvrtek 3. března 2016

Pozvánka na seminář pro učitele

Občanské sdružení Ametyst vás zve na seminář 
JAK SE ŽIJE PERLORODCE V ČECHÁCH, 
který se koná 27. dubna 2016 od 9 do 15 hodin v MŠ a ZŠ Aš, Okružní 1580/57. Seznámíte se s perlorodkou a s rybami pstruhového pásma, získáte tipy na činnosti do výuky a dostanete metodický list a navštívíte rybí líheň. 
Seminář je zdarma.  
Přihlášky přijímá Barbora Landová e-mailem landova@ametyst21.cz nebo telefonicky 735 176 581. 
Program semináře:
09:00 – 09:15    Aktuální činnost a nabídka Ametystu (Michala Kopečková, Barbora Landová)
09:15 – 10:15    Perlorodka říční (Michala Kopečková)
10:30 – 12:00    Ryby horních toků řek (Miloš Holub)
12:15 – 13:15    Náměty do výuky (Barbora Landová)
13:30 – 15:00    Exkurze do rybí líhně (Michal Bláha)

V průběhu semináře zajišťujeme drobné občerstvení.
Po domluvě se můžete připojit na cestu Plzeň–Aš k nám do auta.


Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.