středa 20. dubna 2016

Podpora populace pstruha potočního

Jedním z problémů ašské populace perlorodek je nedostatek mladých  pstruhů. Ti jsou totiž hostiteli larev perlorodek, glochidií. Součástí projektu proto byla i podpora populace pstruha. Rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu odchytili z aškých toků několik dospělých ryb a nechali je vytřít. Část oplodněných jiker odchovávali v líhni, část byla ve speciálních odchovných zařízeních umístěna přímo do potoků. Pstroužci kulení a odrostlí přímo v potocích vykazovali větší životaschopnost a jsou uvyklí přirozenému prostředí, takže tato metoda se přes větší finanční a časovou náročnost ukazuje jako vhodnější. Nakonec jsou mladí pstruzi vypuštěni na svobodu. Věříme, že pomohou perlorodkám na Ašsku přežít.


Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.