čtvrtek 26. května 2016

Maintaining the mussels’ biotope – food brooks

Pearl mussels feed on plant detritus, small particles of organic mass of plant origin, which they filtrate from water. The source of detritus are water plants and grasses of surrounding meadows. From them, the organic mass gets into watercourses with groundwater or by leaf fall. Because, also due to human interventions in the past, there are few natural streams that would collect food for pearl mussels, artificial food brooks are being created in the localities where pearl mussels occur. These have to be checked regularly and restored to the original width because they gradually get clogged and overgrown. We started off the complete regeneration of the food brooks on Lužní and Bystřina streams this spring.

středa 25. května 2016

Péče o biotop perlorodek - potravní stružky

Potravou perlorodek je rostliný detrit, tedy malé částečky organické hmoty rostlinného původu, který perlorodky filtrují z vody. Zdrojem detritu jsou vodní rostliny i trávy okolních luk. Z těch se organická hmota dostává do toků podzemní vodou nebo opadem. Protože přirozených potoků, které by potravu pro perlorodky sbíraly, je i díky zásahům člověka v minulosti málo, jsou v místech výskytu perolodek vytvářeny umělé potravní stružky. Ty je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat na původní šířku, protože se postupně zanášejí a zarůstají. Do kompletní obnovy stružek na Lužním potoce a Bystřině jsme se pustili letos na jaře.