středa 25. května 2016

Péče o biotop perlorodek - potravní stružky

Potravou perlorodek je rostliný detrit, tedy malé částečky organické hmoty rostlinného původu, který perlorodky filtrují z vody. Zdrojem detritu jsou vodní rostliny i trávy okolních luk. Z těch se organická hmota dostává do toků podzemní vodou nebo opadem. Protože přirozených potoků, které by potravu pro perlorodky sbíraly, je i díky zásahům člověka v minulosti málo, jsou v místech výskytu perolodek vytvářeny umělé potravní stružky. Ty je třeba pravidelně kontrolovat a obnovovat na původní šířku, protože se postupně zanášejí a zarůstají. Do kompletní obnovy stružek na Lužním potoce a Bystřině jsme se pustili letos na jaře.

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.