pondělí 24. října 2016

Seminář pro pedagogy

Na základní škole v Drmoulu proběhl 20. října 2016 seminář pro pedagogy zaměřený na biologii a ekologii perlorodky, její ochranu a význam, ekologii málo úživných vodních toků i seznámení s končícím projektem. Pedagogům byl představen metodický list, který mohou využívat při výuce. Nabídnuty byly i další pomůcky a programy pro environmentální výchovu.


 

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 20092014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.