Odkazy

www.ametyst21.cz     Občanské sdružení Ametyst

www.zachranneprogramy.cz     Stránky věnované problematice záchranných programů ohrožených druhů rostlin a živočichů v ČR

www.biomonitoring.cz     Monitoring ohrožených druhů rostlin a živočichů v ČR

Podpořili nás
www.mzp.cz     Ministerstvo životního prostředí

www.eeagrants.cz/     EHP a Norské fondy v ČR


Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Občanské sdružení Ametyst a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.